Goethe institute-Deutsch-german-ulteach-موسسه زبان گوته-آلمانی

موسسه آموزش زبان آلمانی ( ساختمان دیباجی )

مؤسسه آموزش زبان آلمانی که در سال ۱۹۹۵ توسط سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران تأسیس گردید، در شمار مراکز پیشرو جهت فراگیری زبان آلمانی قرار دارد. مؤسسه آموزش زبان آلمانی برای بزرگسالان و نوجوانان دوره های مختلف در سطوح A1 تا C2 ارائه و آزمون های رسمی و بین المللی مؤسسه گوته را برگزار می کند. این مؤسسه با برگزاری دوره های آموزش مدرسین تلاش دارد موجبات بهبود کیفیت تدریس زبان آلمانی را در ایران فراهم آورد.

دوره ها :

دوره مبتدی تا پیشرفته ویژه بزرگسالان : این دوره ها به صورت فشرده و فوق فشرده برگزار میشود.

دوره آمادگی آزمون

دوره های نوجوانان

شهریه ها :

شهریه دوره مبتدی تا پیشرفته عادی سه ماهه ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

شهریه دوره مبتدی تا پیشرفته یک ماه ونیمه :۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

شهریه دوره مبتدی تا پیشرفته فوق فشرده سه هفته ای :۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی

شرایط کلی برای شرکت در کلاس ها

 اساس کلاس های موسسه برای افراد بزرگسال (از ۱۶ سال به بالا) طرح ریزی شده اما علاوه برآن، کلاس هایی برای نوجوانان (از ۱۲ سال به بالا) نیز ارائه میشود.
تعیین سطح
تعیین سطح زبان آموز در هر کلاس منوط به شرکت در امتحان تعیین سطح به هزینه ۱۱۰٫۰۰۰
تومان خواهد بود. البته افراد مبتدی و زبان آموزانی که طی سال گذشته در یکی از کلاس های مؤسسه زبان آلمانی یا انستیتو  گوته شرکت کرده اند نیازی به تعیین سطح ندارند.
مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
ثبت نام در ترم بالاتر مستلزم قبولی در ترم قبلی می باشد.

تغییر کلاس
تغییر از یک کلاس به کلاس دیگر فقط در زمان معین و با شرایط زیر میسر است:

کلاس جدید باید متناسب با سطح زبان داوطلب باشد.
کلاس مورد نظر باید ظرفیت خالی داشته باشد.
شهریه
در زمان ثبت نام قیمت های تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
شهریه هر دوره باید به طور کامل و در همان روز ثبت نام (مهلت پرداخت:  ۱ ساعت پس از ایجاد فاکتور ) پرداخت شود و شامل هزینه کتاب درسی نمی باشد. زبان آموزان می توانند کتاب های درسی خود را در طول مدت ثبت نام و یا در شروع ترم خریداری نمایند.
انصراف از شرکت در کلاسstrong>p>
در صورت انصراف قبل از شروع ترم شهریه با کسر ۵۰۰٫۰۰۰  ریال ( حداکثر تا ۱۰ روز کاری) مسترد  خواهد شد. بعد از شروع کلاس ها شهریه مسترد نخواهد شد.
گواهی شرکت در دوره زبان آلمانی
گواهی شرکت در هر دوره در آخرین جلسه هرترم و در صورت شرکت در حداقل %۷۵ از کل ساعات درس تحویل خواهد گردید.

رعایت پوشش اسلامی
رعایت مقررات پوشش جمهوری اسلامی در این مؤسسه الزامیست، خواهشمندیم با رفتار و پوشش مناسب خود از فراهم آوردن موجبات اعتراض و شکایت اجتناب فرمایید.

Goethe institute-gholhak-tehran-موسسه زبان آلمانی گوته-

موسسه آموزش زبان آلمانی گوته(ساختمان قلهک )

درباره موسسه :

مؤسسه آموزش زبان آلمانی که در سال ۱۹۹۵ توسط سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران تأسیس گردید، در شمار مراکز پیشرو جهت فراگیری زبان آلمانی قرار دارد. مؤسسه آموزش زبان آلمانی برای بزرگسالان و نوجوانان دوره های مختلف در سطوح A1 تا C2 ارائه و آزمون های رسمی و بین المللی مؤسسه گوته را برگزار می کند. این مؤسسه با برگزاری دوره های آموزش مدرسین تلاش دارد موجبات بهبود کیفیت تدریس زبان آلمانی را در ایران فراهم آورد.

دوره ها :

دوره مبتدی تا پیشرفته ویژه بزرگسالان : این دوره ها به صورت فشرده و فوق فشرده برگزار میشود.

دوره آمادگی آزمون

دوره های نوجوانان

شهریه ها :

شهریه دوره مبتدی تا پیشرفته عادی سه ماهه ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

شهریه دوره مبتدی تا پیشرفته یک ماه ونیمه :۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

شهریه دوره مبتدی تا پیشرفته فوق فشرده سه هفته ای :۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

شرایط کلی برای شرکت در کلاس ها
اساس کلاس های موسسه برای افراد بزرگسال (از ۱۶ سال به بالا) طرح ریزی شده اما علاوه برآن،
کلاس هایی برای نوجوانان (از ۱۲ سال به بالا) نیز ارائه میشود.
تعیین سطح
تعیین سطح زبان آموز در هر کلاس منوط به شرکت در امتحان تعیین سطح به هزینه ۱۱۰٫۰۰۰ تومان خواهد بود. البته افراد مبتدی و زبان آموزانی که طی سال گذشته در یکی از کلاس های مؤسسه زبان آلمانی یا انستیتو  گوته شرکت کرده اند نیازی به تعیین سطح ندارند.
مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
ثبت نام در ترم بالاتر مستلزم قبولی در ترم قبلی می باشد.
تغییر کلاس:
تغییر از یک کلاس به کلاس دیگر فقط در زمان معین و با شرایط زیر میسر است:
هزینه جا به جایی ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
کلاس جدید باید متناسب با سطح زبان داوطلب باشد.
کلاس مورد نظر باید ظرفیت خالی داشته باشد.
شهریه
در زمان ثبت نام قیمت های تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
شهریه هر دوره باید به طور کامل و در همان روز ثبت نام (مهلت پرداخت:  ۱ ساعت پس از ایجاد فاکتور ) پرداخت شود و شامل هزینه کتاب درسی نمی باشد. زبان آموزان می توانند کتاب های درسی خود را در طول مدت ثبت نام و یا در شروع ترم خریداری نمایند.
انصراف از شرکت در کلاس
در صورت انصراف قبل از شروع ترم شهریه با کسر ۵۰۰٫۰۰۰  ریال ( حداکثر تا ۱۰ روز کاری) مسترد  خواهد شد. بعد از شروع کلاس ها شهریه مسترد نخواهد شد.
گواهی شرکت در دوره زبان آلمانی
گواهی شرکت در هر دوره در آخرین جلسه هرترم و در صورت شرکت در حداقل %۷۵ از کل ساعات درس تحویل خواهد گردید.
رعایت پوشش اسلامی
رعایت مقررات پوشش جمهوری اسلامی در این مؤسسه الزامیست، خواهشمندیم با رفتار و پوشش مناسب خود از فراهم آوردن موجبات اعتراض و شکایت اجتناب فرمایید.