موسسه ملی ایران-شعبه کرمانشاه- kermanshah- iran national language institution-ulteach

زبانکده ملی ایران (شعبه کرمانشاه )

درباره این موسسه : 

با عنایت خداوند متعال جناب آقای مرتضی ملیحی دبیر آموزش و پرورش شهر تهران این مجموعه را در تابستان ۱۳۴۸ تاسیس کرد و در گذر زمان این که همواره از تفضل یزدان پاک بهره مند بوده است ، همیشه خود را مدیون الطاف اولیاء دانش آموزان ، دانشجویان و مدرسان می دانسته است که با پذیرش زبانکده ملّی ایران این مرکز آموزشی را به یکی از مراکز پر افتخار بدل کرده اند. در حال حاضر این مرکز بزرگ آموزشی با مدیریت آقای قاسم مولایی که ایشان نیز از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند به لطف حضرت حق به کار خود ادامه می دهد. آقای قاسم مولایی که از سال ۶۷ وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند و امروزه افتخار داریم ، اعلام نمائیم که یکی از مراکز مطرح کشور در بین سازمانهای دولتی و خصوصی زبانکده ملّی ایران است.

دوره ها : 

دوره P) Pre School Level): مخصوص کودکان
دوره CH) Children Level) : این دوره با در نظر گرفتن کلید شرایط آموزشی لازم برای کودکان به ۳ بخش تقسیم می شود.
دوره JL )Junior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان اول متوسطه( اول دبیرستان) می باشد.
دوره SL) Senior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان دبیرستان ۲
دوره UI
دوره AL )Advanced Level)
دوره آیلتس

شهریه ها : 

زبانکده ملی ایران (شعبه پاکدشت )

اطلاعات تماس : 

آدرس موسسه پسرانه :پاکدشت ،میدان شهدای گمنام خیابان شهید محسن پازوکی بعد از مدرسه طلوع پ ۳۰

آدرس موسسه .دخترانه :پاکدشت، خیابان شهید مطهری میدان شهدای گمنام پاساژ امام رضا طبقه اول

تلفن های تماس مرکز پسرانه : ۰۲۱۳۶۰۲۲۶۰۲
تلفن های تماس مرکز دخترانه : ۰۲۱۳۶۰۳۶۶۵۹

دیدن سایت موسسه

تلگرام موسسه

این موسسه دارای چند شعبه در تهران و بیش از ۴۰ شعبه در شهرستان های می باشد.

دوره ها : 

دوره P) Pre School Level): مخصوص کودکان
دوره CH) Children Level) : این دوره با در نظر گرفتن کلید شرایط آموزشی لازم برای کودکان به ۳ بخش تقسیم می شود.
دوره JL )Junior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان اول متوسطه( اول دبیرستان) می باشد.
دوره SL) Senior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان دبیرستان ۲
دوره UI
دوره AL )Advanced Level)
دوره آیلتس

شهریه ها : 

درباره این موسسه : 

با عنایت خداوند متعال جناب آقای مرتضی ملیحی دبیر آموزش و پرورش شهر تهران این مجموعه را در تابستان ۱۳۴۸ تاسیس کرد و در گذر زمان این که همواره از تفضل یزدان پاک بهره مند بوده است ، همیشه خود را مدیون الطاف اولیاء دانش آموزان ، دانشجویان و مدرسان می دانسته است که با پذیرش زبانکده ملّی ایران این مرکز آموزشی را به یکی از مراکز پر افتخار بدل کرده اند. در حال حاضر این مرکز بزرگ آموزشی با مدیریت آقای قاسم مولایی که ایشان نیز از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند به لطف حضرت حق به کار خود ادامه می دهد. آقای قاسم مولایی که از سال ۶۷ وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند و امروزه افتخار داریم ، اعلام نمائیم که یکی از مراکز مطرح کشور در بین سازمانهای دولتی و خصوصی زبانکده ملّی ایران است.

زبانکده ملی ایران (شعبه تهران، شهرک آزادی )

اطلاعات تماس : 

آدرس موسسه : تهران،شهرک آزادی، خیابان امام موسی کاظم، کوچه ۱۱، پلاک ۹

تلفن های تماس : ۰۲۱۴۴۵۳۰۳۹۲

دیدن سایت موسسه

تلگرام موسسه

این موسسه دارای چند شعبه در تهران و بیش از ۴۰ شعبه در شهرستان های می باشد.

دوره ها : 

دوره P) Pre School Level): مخصوص کودکان
دوره CH) Children Level) : این دوره با در نظر گرفتن کلید شرایط آموزشی لازم برای کودکان به ۳ بخش تقسیم می شود.
دوره JL )Junior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان اول متوسطه( اول دبیرستان) می باشد.
دوره SL) Senior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان دبیرستان ۲
دوره UI
دوره AL )Advanced Level)
دوره آیلتس

شهریه ها : 

درباره این موسسه : 

با عنایت خداوند متعال جناب آقای مرتضی ملیحی دبیر آموزش و پرورش شهر تهران این مجموعه را در تابستان ۱۳۴۸ تاسیس کرد و در گذر زمان این که همواره از تفضل یزدان پاک بهره مند بوده است ، همیشه خود را مدیون الطاف اولیاء دانش آموزان ، دانشجویان و مدرسان می دانسته است که با پذیرش زبانکده ملّی ایران این مرکز آموزشی را به یکی از مراکز پر افتخار بدل کرده اند. در حال حاضر این مرکز بزرگ آموزشی با مدیریت آقای قاسم مولایی که ایشان نیز از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند به لطف حضرت حق به کار خود ادامه می دهد. آقای قاسم مولایی که از سال ۶۷ وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند و امروزه افتخار داریم ، اعلام نمائیم که یکی از مراکز مطرح کشور در بین سازمانهای دولتی و خصوصی زبانکده ملّی ایران است.

زبانکده ملی ایران (شعبه بهارستان )

اطلاعات تماس : 

آدرس موسسه دخترانه و پسرانه :بهارستان ساختمان گلستان واحد۵ و ۶ و همکف

تلفن های تماس : ۵۶۷۴۶۸۶۱-۰۲۱

دیدن سایت موسسه

تلگرام موسسه

این موسسه دارای چند شعبه در تهران و بیش از ۴۰ شعبه در شهرستان های می باشد.

دوره ها : 

دوره P) Pre School Level): مخصوص کودکان
دوره CH) Children Level) : این دوره با در نظر گرفتن کلید شرایط آموزشی لازم برای کودکان به ۳ بخش تقسیم می شود.
دوره JL )Junior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان اول متوسطه( اول دبیرستان) می باشد.
دوره SL) Senior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان دبیرستان ۲
دوره UI
دوره AL )Advanced Level)
دوره آیلتس

شهریه ها : 

درباره این موسسه : 

با عنایت خداوند متعال جناب آقای مرتضی ملیحی دبیر آموزش و پرورش شهر تهران این مجموعه را در تابستان ۱۳۴۸ تاسیس کرد و در گذر زمان این که همواره از تفضل یزدان پاک بهره مند بوده است ، همیشه خود را مدیون الطاف اولیاء دانش آموزان ، دانشجویان و مدرسان می دانسته است که با پذیرش زبانکده ملّی ایران این مرکز آموزشی را به یکی از مراکز پر افتخار بدل کرده اند. در حال حاضر این مرکز بزرگ آموزشی با مدیریت آقای قاسم مولایی که ایشان نیز از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند به لطف حضرت حق به کار خود ادامه می دهد. آقای قاسم مولایی که از سال ۶۷ وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند و امروزه افتخار داریم ، اعلام نمائیم که یکی از مراکز مطرح کشور در بین سازمانهای دولتی و خصوصی زبانکده ملّی ایران است.

زبانکده ملی ایران (شعبه تهران، پیکان شهر )

اطلاعات تماس : 

آدرس موسسه : تهران،پیکانشهر، آزادشهر، نبش خیابان ۲۰ متری، کوچه سوم غربی، اولین ملک جنوبی، پلاک ۵۴، طبقه ۱

تلفن های تماس : ۰۹۱۲۶۰۴۷۵۲۴

دیدن سایت موسسه

تلگرام موسسه

این موسسه دارای چند شعبه در تهران و بیش از ۴۰ شعبه در شهرستان های می باشد.

دوره ها : 

دوره P) Pre School Level): مخصوص کودکان
دوره CH) Children Level) : این دوره با در نظر گرفتن کلید شرایط آموزشی لازم برای کودکان به ۳ بخش تقسیم می شود.
دوره JL )Junior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان اول متوسطه( اول دبیرستان) می باشد.
دوره SL) Senior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان دبیرستان ۲
دوره UI
دوره AL )Advanced Level)
دوره آیلتس

شهریه ها : 

درباره این موسسه : 

با عنایت خداوند متعال جناب آقای مرتضی ملیحی دبیر آموزش و پرورش شهر تهران این مجموعه را در تابستان ۱۳۴۸ تاسیس کرد و در گذر زمان این که همواره از تفضل یزدان پاک بهره مند بوده است ، همیشه خود را مدیون الطاف اولیاء دانش آموزان ، دانشجویان و مدرسان می دانسته است که با پذیرش زبانکده ملّی ایران این مرکز آموزشی را به یکی از مراکز پر افتخار بدل کرده اند. در حال حاضر این مرکز بزرگ آموزشی با مدیریت آقای قاسم مولایی که ایشان نیز از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند به لطف حضرت حق به کار خود ادامه می دهد. آقای قاسم مولایی که از سال ۶۷ وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند و امروزه افتخار داریم ، اعلام نمائیم که یکی از مراکز مطرح کشور در بین سازمانهای دولتی و خصوصی زبانکده ملّی ایران است.

زبانکده ملی ایران (شعبه تهران، شهرک نفت )

اطلاعات تماس : 

آدرس موسسه : تهران، انتهای اشرفی اصفهانی شهرک نفت نبش دوم پلاک ۲

تلفن های تماس : ۶۶۴۳۸۱۰۰-۰۲۱

دیدن سایت موسسه

تلگرام موسسه

این موسسه دارای چند شعبه در تهران و بیش از ۴۰ شعبه در شهرستان های می باشد.

دوره ها : 

دوره P) Pre School Level): مخصوص کودکان
دوره CH) Children Level) : این دوره با در نظر گرفتن کلید شرایط آموزشی لازم برای کودکان به ۳ بخش تقسیم می شود.
دوره JL )Junior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان اول متوسطه( اول دبیرستان) می باشد.
دوره SL) Senior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان دبیرستان ۲
دوره UI
دوره AL )Advanced Level)
دوره آیلتس

شهریه ها : 

درباره این موسسه : 

با عنایت خداوند متعال جناب آقای مرتضی ملیحی دبیر آموزش و پرورش شهر تهران این مجموعه را در تابستان ۱۳۴۸ تاسیس کرد و در گذر زمان این که همواره از تفضل یزدان پاک بهره مند بوده است ، همیشه خود را مدیون الطاف اولیاء دانش آموزان ، دانشجویان و مدرسان می دانسته است که با پذیرش زبانکده ملّی ایران این مرکز آموزشی را به یکی از مراکز پر افتخار بدل کرده اند. در حال حاضر این مرکز بزرگ آموزشی با مدیریت آقای قاسم مولایی که ایشان نیز از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند به لطف حضرت حق به کار خود ادامه می دهد. آقای قاسم مولایی که از سال ۶۷ وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند و امروزه افتخار داریم ، اعلام نمائیم که یکی از مراکز مطرح کشور در بین سازمانهای دولتی و خصوصی زبانکده ملّی ایران است.

زبانکده ملی ایران (شعبه تهران، آزادی )

اطلاعات تماس : 

آدرس موسسه : تهران،خیابان آزادی نبش نواب صفوی به سمت میدان جمهوری،پلاک۶۸۰

تلفن های تماس : ۶۶۴۳۸۱۰۰-۰۲۱

دیدن سایت موسسه

تلگرام موسسه

این موسسه دارای چند شعبه در تهران و بیش از ۴۰ شعبه در شهرستان های می باشد.

دوره ها : 

دوره P) Pre School Level): مخصوص کودکان
دوره CH) Children Level) : این دوره با در نظر گرفتن کلید شرایط آموزشی لازم برای کودکان به ۳ بخش تقسیم می شود.
دوره JL )Junior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان اول متوسطه( اول دبیرستان) می باشد.
دوره SL) Senior Level) :این دوره ویژه دانش آموزان دبیرستان ۲
دوره UI
دوره AL )Advanced Level)
دوره آیلتس

شهریه ها : 

درباره این موسسه : 

با عنایت خداوند متعال جناب آقای مرتضی ملیحی دبیر آموزش و پرورش شهر تهران این مجموعه را در تابستان ۱۳۴۸ تاسیس کرد و در گذر زمان این که همواره از تفضل یزدان پاک بهره مند بوده است ، همیشه خود را مدیون الطاف اولیاء دانش آموزان ، دانشجویان و مدرسان می دانسته است که با پذیرش زبانکده ملّی ایران این مرکز آموزشی را به یکی از مراکز پر افتخار بدل کرده اند. در حال حاضر این مرکز بزرگ آموزشی با مدیریت آقای قاسم مولایی که ایشان نیز از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند به لطف حضرت حق به کار خود ادامه می دهد. آقای قاسم مولایی که از سال ۶۷ وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند و امروزه افتخار داریم ، اعلام نمائیم که یکی از مراکز مطرح کشور در بین سازمانهای دولتی و خصوصی زبانکده ملّی ایران است.