کارشناسان

سحر حمزه ای

  • ۱۳سال سابقه فعالیت به عنوان معاون آموزشی مدارس بین الملل
  • مدرس، کارشناس، سوپروایزر، عضو هیت علمی
  • مدرس تربیت معلم
  • مدرس تلفنی و غیرحضوری آمریکا

 

 

 

 

 

 

مینا فرهادی

  • کارشناس آموزشی  و مدرس زبان انگلیسی در موسسات
  • مدرس جهاد دانشگاهی
  • مدرس دوره های آموزشی برج میلاد تهران
  • تلگرام

 

 

 

 

 

علی دوستی

  • کارشناس بازاریابی و تبلیغات
  • طراح و توسعه دهنده وب